מערכת גילוי דליפות לקוי נפט, דלק, גז ומים

מערכות לגילוי דליפות וגניבות בצנרת ותוכנות סימולציה