מערכות לגילוי דליפות בקווי הולכה – דלק, גז ומים

מערכות לגילוי דליפות וגניבות בצנרת ותוכנות סימולציה