מכשור וציוד מדידה

מפלס

מדידות גובה וזרימה לנוזלים וגזים

ספיקה וזרימה

מדידות זרימה וספיקת אוויר בתעלות
מדידות גובה וזרימה לנוזלים וגזים
פתרונות זרימה, לחץ ובקרת מערכות
מדי ספיקה קוריוליס
מפסקי לחץ, וואקום ודיפרנציאלי
פתרונות מדידת זרימה ומדי זרימה

רעידות

מערכות וגששים למדידת רעידות

חיישנים ומתמרים

ווסתי לחץ מתמרי I/P ובוכנות ללא חיכוך
בקרים סרגלים ומתמרים לתעשיית הפלסטיק
פתרונות זרימה, לחץ ובקרת מערכות
מפסקי לחץ, וואקום ודיפרנציאלי

בקרה

בקרים סרגלים ומתמרים לתעשיית הפלסטיק