מכשור וציוד מדידה

חיישנים ומתמרים sensors

פתרונות זרימה, לחץ ובקרת מערכות
מפסקי לחץ, וואקום ודיפרנציאלי
בקרים סרגלים ומתמרים לתעשיית הפלסטיק
ווסתי לחץ מתמרי I/P ובוכנות ללא חיכוך

מפלס Level

מדידות גובה וזרימה לנוזלים וגזים

ספיקה וזרימה Flow

מדידות זרימה וספיקת אוויר בתעלות
מדידות גובה וזרימה לנוזלים וגזים
פתרונות מדידת זרימה ומדי זרימה
מדי ספיקה קוריוליס
פתרונות זרימה, לחץ ובקרת מערכות
מפסקי לחץ, וואקום ודיפרנציאלי

בקרה control

בקרים סרגלים ומתמרים לתעשיית הפלסטיק

רעידות Vibrations

מערכות וגששים למדידת רעידות