ברזי בקרה, ברזי on/off מפעילים (פניאומטיים וחשמליים) ו-Positioners

ברזי בקרה

ברזי בקרה מפוקדים לתעשייה תהליכית
ברזי פרפר מצופים ברזים כדוריים וסכין
ברזים לתעשיית המזון
ברזי פרפר Triple Offset
ברזים כדוריים ופרפרים לאפליקציות מגוונות
ברזי בקרה לינאריים

ברזי On/Off

ברזי פרפר מצופים ברזים כדוריים וסכין
ברזים לתעשיית המזון
מפעילים פניאומטיים ברזי פרפר וכדור
ברזים כדוריים ופרפרים לאפליקציות מגוונות

מפעילים

מפעילים פניאומטיים ברזי פרפר וכדור
מפעילים חשמליים וגירים לתעשייה
מפעילים חשמליים קטנים

אביזרי בקרה

מפעילים פניאומטיים ברזי פרפר וכדור