ברזים שסתומים ומפעילים לתעשייה

מפעילים Actuators

מפעילים פניאומטיים ברזי פרפר וכדור
מפעילים חשמליים וגירים לתעשייה
מפעילים חשמליים קטנים

ברזי בקרה control valves

ברזי בקרה מפוקדים לתעשייה תהליכית
ברזי פרפר מצופים ברזים כדוריים וסכין
ברזי בקרה לינאריים
ברזי פרפר Triple Offset
ברזים לתעשיית המזון
ברזים כדוריים ופרפרים לאפליקציות מגוונות

ברזי on/off

ברזי פרפר מצופים ברזים כדוריים וסכין
ברזים לתעשיית המזון
מפעילים פניאומטיים ברזי פרפר וכדור
ברזים כדוריים ופרפרים לאפליקציות מגוונות

אביזרי בקרה Accessories

מפעילים פניאומטיים ברזי פרפר וכדור