ביצוע שדרוגים למערכות בקרה ו- HMI לקווי יצור

מפלס

מדידות גובה וזרימה לנוזלים וגזים

ספיקה וזרימה

מדידות זרימה וספיקת אוויר בתעלות
מדידות גובה וזרימה לנוזלים וגזים
פתרונות זרימה, לחץ ובקרת מערכות
מדי ספיקה קוריוליס
מפסקי לחץ, וואקום ודיפרנציאלי
פתרונות מדידת זרימה ומדי זרימה

רעידות

מערכות וגששים למדידת רעידות

חיישנים ומתמרים

ווסתי לחץ מתמרי I/P ובוכנות ללא חיכוך
בקרים סרגלים ומתמרים לתעשיית הפלסטיק
פתרונות זרימה, לחץ ובקרת מערכות
מפסקי לחץ, וואקום ודיפרנציאלי

בקרה

בקרים סרגלים ומתמרים לתעשיית הפלסטיק