אנליזת נוזלים –צבע, עכירות, בליעה, ריכוז, שמן ועוד

אנליטיקה

מוניטורים למים וגלאי גזים רעילים ונפיצים
אנלייזרים למים PW ומי שתיה
אנלייזרים למדידת TOC, COD, BOD, Toxicity במים
מוניטורים לגילוי שמן במים

מדידות פוטומטריות

מדידות רציפות של עכירות, צבע וריכוז בנוזלים ומים
אנלייזרים תהליכיים ורפרקטומטרים