איכות הסביבה

ניטור גזים/חלקיקים

אנלייזרים לניטור ארובות קבועים וניידים
מדידת חלקיקים, עכירות וזרימה בארובות ותעלות
אנלייזרים לניטור ארובות וסביבה, קבועים וניידים
אנלייזרים למדידת גזים בתהליך
אנלייזרים FID למדידת VOC, TOC, THC, LEL

מים ושפכים

אנלייזרים למים PW ומי שתיה
אנלייזרים למדידת TOC, COD, BOD, Toxicity במים
מוניטורים למים וגלאי גזים רעילים ונפיצים
דוגמים אוטומטים למים, קבועים וניידים
מוניטורים לגילוי שמן במים