איכות הסביבה

ניטור גזים/חלקיקים CEM

אנלייזרים לניטור ארובות וסביבה, קבועים וניידים
מדידת חלקיקים, עכירות וזרימה בארובות ותעלות
אנלייזרים לניטור ארובות קבועים וניידים
אנלייזרים FID למדידת VOC, TOC, THC, LEL
אנלייזרים למדידת גזים בתהליך

מים ושפכים water & wastewater

אנלייזרים למים PW ומי שתיה
אנלייזרים למדידת TOC, COD, BOD, Toxicity במים
מוניטורים למים וגלאי גזים רעילים ונפיצים
דוגמים אוטומטים למים, קבועים וניידים
מוניטורים לגילוי שמן במים