מערכות סורקות וקבועות למדידת עובי ומשקל יריעה, ציפויים וכדומה.

בקרת עובי, משקל ולחות
מדידת לחות במוצקים